Pics Serrera, Cabaneta et Estanyó, PN de la vallée de Sorteny